Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 / 2/ 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 71-72-73 και την εργασία 1 στη σελίδα 13 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Περίληψη του μαθήματος (όπως την κάναμε στο σχολείο προφορικά.)
Την εργασία 4 στη σελίδα 15  στο Τετράδιο εργασιών.
Ορθογραφία την εργασία 5 στη σελίδα  73.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 80 -81 και τις ασκήσεις 2,4  στις σελίδες 16 - 17στο Τετράδιο εργασιών. Μάθαμε να κατασκευάζουμε τετράγωνο, ορθογώνιο, και ρόμβο.
ΕΧΟΥΜΕ:  Να ξέρουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές των παραλληλογράμμων.
Να μπορούμε να σχεδιάσουμε ορθογώνιο, τετράγωνο και ρόμβο.
Την εργασία 1 στη σελίδα 16 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Μιλήσαμε για τα ζώα που κινδυνεύουν. Κάναμε την εργασία 22α,β στη σελίδα 31στο Τετράδιο εργασιών.

ΕΧΟΥΜΕ:Να γράψουμε πληροφορίες για ένα ζώο που κινδυνεύει. (κάνουμε την ταυτότητα του, όπως στο βιβλίο)
Τις εργασίες 21, 22γ στις σελίδα 30 0- 31  στο Τετράδιο εργασιών.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 64.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα και τη λέξη μοναστήρι στη σελίδα 64

Δεν υπάρχουν σχόλια: