Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 25 - 2 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 19 - 20 στο Τετράδιο εργασιών και επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 4, 7, 9 στο φυλλάδιο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,3,4,5,6 στις σελίδες 18 - 19 στο Τετράδιο εργασιών και αρχίσαμε την εργασία 1 στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 1 στο φυλλάδιο. (όπως στο παράδειγμα).
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 57 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2,3,5, 6 στις σελίδες 32 -33  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Διαβάζουμε τις εργασίες που κάναμε στις σελίδες 57  του βιβλίου και τις εργασίες  στις σελίδες 32 -33  στο Τετράδιο εργασιών.
 Την εργασία 4 στη σελίδα 32  στο Τετράδιο εργασιών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: