Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

ΜΕΛΕΤΗ: ΤΕΣΤ 3ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
(3ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΦΥΣΗ ΓΥΡΩ ΜΑΣ)
ΟΝΟΜΑ: ................................................. ΗΜΕΡ. ..................... 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.  Συμπληρώνω τις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν:
Οικοσύστημα ονομάζουμε όλα τα ......................, όλα τα  ........................ ενός τόπου καθώς και τα στοιχεία ενός τόπου που δεν έχουν  .................. ,  όπως οι πέτρες, ........................,  ................................  καθώς και τις  .................... μεταξύ τους.
Τα ζώα ταξινομούνται σε δυο μεγάλες ομάδες, στα .......................................... που έχουν ................................................. και στα ................................
Μια τροφική αλυσίδα με  τρεις ή περισσότερους κρίκους είναι : .........................., ........................... , ...................................., ...................

2. Γράφω Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) :
.......   Άβιοι οργανισμοί είναι  οι πέτρες το χώμα το νερό κλπ.
....... Η ρύπανση του αέρα λέγεται και ατμοσφαιρική ρύπανση.
....... Μια τροφική αλυσίδα είναι: χόρτο – ψάρι – λύκος
...... Η μέλισσα ζει σε κυψέλες.
....... Μια κυψέλη έχει τρεις βασίλισσες.
....... Τα φυτά πολλαπλασιάζονται με τα φύλλα τους.
....... Όλες οι θηλυκές μέλισσες μπορούν να γεννήσουν αυγά.
3. Για ποιους λόγους οι άνθρωποι φροντίζουν να υπάρχουν μέσα ή κοντά στις πόλεις χώροι πρασίνου (άλση, πάρκα κλπ);
(Γράψε δυο λόγους τουλάχιστον)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η ρύπανση του αέρα. Γράψε τουλάχιστον τρεις αιτίες  που προκαλούν τη ρύπανση του αέρα και γράψε και ποιες λύσεις υπάρχουν ώστε να μειωθεί η ρύπανση του αέρα;
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: