Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 - 2- 2016

ΓΏΣΣΑ: Τελειώσαμε την επανάληψη της ενότητας.
Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 122, 123, 124, 125, 126.
ΕΧΟΥΜΕ:Την Δευτέρα θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας.
Την εργασία 1 (σχεδιάζω δύο τρεις εικόνες από το κείμενο ή την εργασία 3 στη σελίδα 126 στο Ανθολόγιο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας.
Συμπληρώνω τις ισότητες:
2,5 εκ. = .....................μ. = ............................. χιλ.
4,6 δεκ = ....................μ. = ............................. εκ.
2,6 μ. = ......................εκ. = ............................ χιλ.
2εκ. 4 χιλ. = ...................... μ.= ......................χιλ.
3δεκ 6εκ. = ........................μ.  = .....................χιλ.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 77 - 78 και την εργασία 16 στη σελίδα 28 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε"  στη σελίδα 78
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 55 - 56
ΕΧΟΥΜΕ: "Με λίγα λόγια" και "Με μία φράση" στη σελίδα 56

Δεν υπάρχουν σχόλια: