Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 8 - 2 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε  το επαναληπτικό της ενότητας. Κάναμε το μάθημα και την εργασία 1 στις σελίδες 58 - 59

ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στις σελίδες 58 - 59
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 70 -71 και τις εργασίες 2,3,5  στις σελίδες 6,7 στο Τετράδιο εργασιών.
 ΕΧΟΥΜΕ:  Να γνωρίζουμε τα είδη των γωνιών, ποιες ευθείες είναι παράλληλες και ποιες τεμνόμενες. Ποιες γραμμές είναι ευθείες, ποιες ημιευθείες και ποια είναι ευθύγραμμα τμήματα.
Τις εργασίες 1,4, στη σελίδα  6 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω κάθετα τις πράξεις:
85Χ38 =                1.936: 7 =         5.436 : 9 =
5.695 + 3.938 =                       2001 - 365 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 84-85-86 και την εργασία 1,3 στη σελίδα 34 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 84 -85,   και την εργασία 2 στη σελίδα 34 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ:Διαβάσαμε τα κείμενα που γράψαμε για τα φυτά του Τριποτάμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: