Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 23 - 3 - 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 7, 1,2,3,4 στις σελίδες 29 -30 -31 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 2β στη σελίδα 30.
Κάνω κάθετα τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη:
13.546 + 2.548 =                         30.001 - 5.648 =                3.654 : 8 =
34 Χ 31 =                                   4.563 : 3 =                     30.259 - 16.335  =
35 + 4.696 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και την 1η εργασία στις σελίδες 72 -73
ΕΧΟΥΜΕ: Την παραβολή του Χριστού (1η παράγραφο σελίδα 72)


Τι συμβολίζουν: ο γεωργός, το χωράφι, ο σπόρος και τα ζιζάνια
Ο γεωργός είναι ο Θεός
Χωράφι είναι η βασιλεία του Θεού.
Σπόρος είναι οι καλοί άνθρωποι
Ζιζάνια είναι οι άνθρωποι που σκέφτονται άσχημα πράγματα
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 92 -93
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 93
Την εργασία 4 στη σελίδα 93 
Την εργασία 4 στη σελίδα 35 στο Τετράδιο εργασιών (όσοι δεν την έκαναν την προηγούμενη φορά)
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Μιλήσαμε για την 25η Μαρτίου και κατασκευάσαμε αφίσα για την σχολική γιορτή.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: