Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 28 - 3 -2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Κλίνω το ουσιαστικό η τέχνη μέσα σε προτάσεις.
Τις εργασίες 10 -11 στο φυλλάδιο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 94 -95- 96- 97
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 7 στη σελίδα 33 στο Τετράδιο εργασιών
Κάνω τις πράξεις:
34.484 - 3.653 =            3.544 + 1.658 =                 3.653 : 2 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 110 -111 -112 και την εργασία 1 στη σελίδα 44 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 110 -111  και τις  εργασίες  2,3  στη σελίδα 44 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ:Συζητήσαμε για την σχολική μας εφημερίδα.
ΕΧΟΥΜΕ: Γράφω δυο κανόνες για το πώς κάνουμε οικονομία στο νερό και τους ζωγραφίζουμε.
Γράφουμε κάποιο από τα θέματα που συζητήσαμε για την εφημεριδούλα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: