Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)

ΟΝΟΜΑ_______________________________      ΗΜΕΡ. ..........................

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Συμπληρώνω ό,τι λείπει:

Η Μακεδονία απέκτησε μεγάλη δύναμη όταν στο θρόνο ανέβηκε ο …………………… Τα …………………… ………………………………. τον βοήθησαν να κόψει νομίσματα  και να κάνει πλούσιο το κράτος του. Η πρωτεύουσα της Μακεδονίας ήταν η ……………………... Ο βασιλιάς, από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να δημιουργήσει ισχυρό ………………….. Εφοδίασε τους στρατιώτες με μικρή ………………. και μεγάλο δόρυ, τη ………………… Όταν η …………………………………….. ….ήταν σε κίνηση, έμοιαζε με φρούριο που βαδίζει.
Ο Αλέξανδρος με το στρατό του πέρασε τον Ελλήσποντο και νίκησε τον περσικό στρατό στο ____________________ _______________ και την ___________. Έφτασε  ως την _____________________ όπου ίδρυσε μια νέα πόλη την ______________________. Η αποφασιστική μάχη δόθηκε στα _____________________________. Ο Μέγας Αλέξανδρος έγινε βασιλιάς όλης της Περσίας. Έκανε νέες εκστρατείες και έφτασε ως τον .................................., παραπόταμο του ........................... ποταμού.

2. Απαντώ στις ερωτήσεις:
Εκεί νίκησε ο Φίλιππος το στρατό των Θηβαίων και των Αθηναίων. ………….…….
Εκεί έγινε το συνέδριο των Ελλήνων: ………………………………………………..
Ο Αλέξανδρος ήθελε να κάνει αυτή την πόλη πρωτεύουσα του κράτους του: ……………………………..
Εκεί τίμησε ο Μ. Αλέξανδρος τον Αχιλλέα: ……………………………………
Ο Μ. Αλέξανδρος ίδρυσε πολλές πόλεις με το όνομα: ………………………………

3. Γιατί η εκστρατεία του Μεγάλου  Αλεξάνδρου  άλλαξε τον κόσμο;
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Βάζω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος:
……   Ο Αλέξανδρος έλυσε τον Γόρδιο Δεσμό.
……  Ο Αλέξανδρος χρησιμοποίησε μόνο Έλληνες αξιωματούχους για διοικήσει το 
          κράτος του\.
…….  Ο Αλέξανδρος πέθανε το 323 μ.Χ.
……. Το δόρυ των Μακεδόνων είχε μήκος 10 μέτρα.
…….. Την εκστρατεία ακολουθούσαν μελετητές και καλλιτέχνες.
……..  Ο Μ. Αλέξανδρος  ζήτησε  τους  στρατιώτες του να τον προσκυνούν.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: