Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 13 - 4 - 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 106 -107 . Κάναμε πολλές διαιρέσεις στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις:
5.469 : 23 =                     8.545 : 32 =
1.454 : 12 =                     435 Χ 132 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 81 -82
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια - Με μία φράση στη σελίδα 82
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 104 - 105 -106
ΕΧΟΥΜΕ: Τα κείμενα που σημειώσαμε στις σελίδες 104, 106
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε τα μαθήματα για το σκάκι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: