Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 14 - 4 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία  στη σελίδες 25 και την εργασία 5  στη  σελίδα 40  στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στα φαινόμενα της ενότητας.
Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 46 -47-48-48 στο Ανθολόγιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα 34
Κάνω γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρώμα, μανούλα, λίγη από το μάθημα στη σελίδα 34
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στη σελίδες 8 - 9.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις
5.465 : 73 =                 2.635 : 12 =                      4.393 : 226 =             24.565 : 45=
ΜΕΛΕΤΗ :  Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 107 -108
ΕΧΟΥΜΕ: Να μάθουμε τα 4 πρώτα κειμενάκια της εργασίας 1 στη σελίδα 40 στο Τετράδιο εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: