Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 -4 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 34 -35 και συζητήσαμε την εργασία 1 στις σελίδες 41 - 42
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις λέξεις της εργασίας 6 και την εργασία 7 στη σελίδα 35
Την εργασία 1 στις σελίδες 41 - 42
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε διαιρέσεις στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις διαιρέσεις:
54.314 : 13 =                       2.965 : 23 =                              24.583 : 17 =
95.468 : 52 =                      76.348 : 26 =                            93.456: 17 =
26.546 : 76 =
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 109 -110 -111
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 6 στη σελίδα 111(γράφουμε τρεις ερωτήσεις )
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 102 -103
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια και Μαθαίνω τις λέξεις  (μόνο την λέξη Πάσχα) στη σελίδα 103

Δεν υπάρχουν σχόλια: