Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 11 - 4 -2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 21 -22 -23-24
ΕΧΟΥΜΕ: Γραμματική  τον 1ο πίνακα στη σελίδα 93
Ορθογραφία τον 1ο πίνακα στη σελίδα 93. Θα σας διαβάσω τον ενεστώτα των ρημάτων και θα συμπληρώσετε τα υπόλοιπα.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 6 -7 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω κάθετα τις πράξεις:
749Χ 215 =                             653 Χ 138 =
456 Χ 235 =                           193 Χ 193 =
ΙΣΤΟΡΙΑ Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 118 -119 -120
Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 47 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 118 -119

Δεν υπάρχουν σχόλια: