Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 12 - 4 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ:Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4 στις σελίδες 37-38 και τις εργασίες 1,2,3,4,στις σελίδες 39 - 40 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις λέξεις στη σελίδα 25
Κλίνω τα ουσιαστικά: το βάρος, το βέλος, το έδαφος,το κράτος
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 121 -122 -123 και τις εργασίες 1,3 στη σελίδα 48 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 121 -122 και την εργασία 2 στη σελίδα 48 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Θυμηθήκαμε τι έχουμε μάθει για το νερό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: