Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 5 - 4 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 3,4,5 στη σελίδα 14 και τις εργασίες 1,3,4 στις σελίδες 32 - 33 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στις σελίδες   15 -16
Ορθογραφία τις λέξεις των ασκήσεων 4 -5 στη σελίδα 14
Την εργασία 2 στη σελίδα 33 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω γραμματική αναγνώριση των λέξεων του μαθήματος στη σελίδα 15
προεδρικό, μέγαρο, φρούτων, εφημερίδα, χρόνο.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 115 - 116 - 117 και τις εργασίες στη σελίδα 46 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα    στις σελίδες 115 -116
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία για τη σχολική μας εφημερίδα.
 ΑΥΡΙΟ θα κάνουμε την πρώτη ώρα μάθημα και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Κ. Οικονομίδη.
Οι μαθητές θα έχουν μαζί τους μόνο το Τετράδιο εργασιών των μαθηματικών,  το φυλλάδιο των μαθηματικών και το μολύβι τους.  Ακόμα θα έχουν μαζί τους ό,τι χρειάζονται για την εκδρομή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: