Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 4 - 4 -2016

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε το τεστ της ενότητας. Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2 στις σελίδες 11,12,13.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 11.
Ορθογραφία την ίδια
Γράφω την περίληψη του μαθήματος.
Κάνω γραμματική αναγνώριση των λέξεων του μαθήματος (φοβερή, κοιλιά σελίδα 11,  Δέσποινα σελίδα 12)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 100 -101 . Κάναμε διαιρέσεις στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 2 (όσοι δεν χρωμάτισαν το μοτίβο) και την εργασία 3β στις σελίδες 100 -101
Τις εργασίες 1,3 στο φυλλάδιο.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Έγινε συζήτηση με τη σχολική ψυχολόγο και τους μαθητές για διάφορα θέματα.
ΕΧΟΥΜΕ: Το ίδιο.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Σχεδιάζουμε την εφημερίδα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: