Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

ΤΕΣΤ 6ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΟΝΟΜΑ: ........................................................................ ΗΜΕΡ. ..............................
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Συμπληρώνω σωστά :
89.870,    89.970,  …………, ....................,   ...................., ...................,  ....................
................., …………,  123.600, 123.601, ................... ,  ...................., .......................
.....................,   ..................,  .................., 125.000,  135.000, 145.000, ...................


2. Συμπληρώνω το μαγικό τετράγωνο.(άθροισμα οριζόντια και κάθετα 100.000)
25.000

40.000

30.00015.000

3. Συμπληρώνω τις ισότητες:                 
49.000 : 5.000 = ............  περισσεύουν  .....................
65.000 : 8.000 = .............. περισσεύουν  .....................
69.000 : 9.000 = ....................  περισσεύουν  .....................

4. Ο Νίκος έχει 12 ευρώ. Η Ελένη έχει 4 ευρώ λιγότερα από τον Νίκο και 2 ευρώ περισσότερα από τον Πέτρο. Πόσα ευρώ έχει το κάθε παιδί;
ΛΥΣΗ :                                                                             ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
..............................................................          ............................................................
..............................................................          ............................................................
..............................................................          ............................................................

5. Συμπληρώνω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος: (για να δούμε αν είναι σωστό κάνουμε την πράξη που μας λέει και βρίσκουμε το αποτέλεσμα)
.............  Το τριπλάσιο  του 33.000 είναι 96.000
............   Το μισό του αριθμού 156.000  είναι 78.000
............  Αν στο αριθμό 100.000 προσθέσω 5 χιλιάδες, θα πάρω 100.500


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: