Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 7 -4 -2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 17 -18 -19 και τις εργαιες 1α,3 στις σελίδες 34-35 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1β,2 στη σελίδα 34 στι Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 104. Κάναμε πολλαπλασιασμούς στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις και τη δικιμή τους:
456 Χ 158 =                 769 Χ 146 =                          395 Χ 258 =
ΜΕΛΕΤΗ ΄; Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 99 -100 -101 και την εργασία 8 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 101 και την εργασία 9 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: