Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 - 4 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 4 στη σελίδα 36.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στις σελίδες 20 -21
Την εργασία 1 (Τα τρία πρώτα ερωτήματα τα αγόρια, και τα υπόλοιπα τα κορίτσια)
Κάνω γραμματική αναγνώριση των λέξεων που υπογραμμίσαμε:
Τρύφωνα, διπλανό, πατάτα,
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε την εργασία 3 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 105 και τις εργασίες 1,2  στη σελίδα 6 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις κάθετα:
543 Χ 146 =                   297 Χ 462 =                     357 Χ 183 =
2.645 Χ 121 =                           2414 Χ 138 =
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 89 και 102 στο βιβλίο και τις εργασίες στις σελίδες 38 -39  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 2 στη σελίδα 38 στο Τετράδιο εργασιών.
Να διαβάσουμε τις εργασίες που κάναμε σήμερα για το επαναληπτικό της ενότητας.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τι εργασίες στις σελίδες 78 - 79 - 80
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια στη σελίδα 80

Δεν υπάρχουν σχόλια: