Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Η υποταγή του ελληνικού κόσμου

Τα κύρια σημεία του μθήματος εδώ
Η υποταγή του ελληνικού κόσμου
Οι Ρωμαίοι αφού νίκησαν τον Αννίβα θέλησαν να κατακτήσουν και την Ελλάδα.

Κάποιες ελληνικές πόλεις ενώνονται και δημιουργούν τις συμπολιτείες, την Αιτωλική και την Αχαϊκή. Έχουν κοινό νόμισμα και ίσα δικαιώματα. Γρήγορα όμως άρχισαν να πολεμάνε μεταξύ τους.
Η Μακεδονία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Ρωμαίους. Φροντίζουν να πάρουν με το μέρος τους τις πόλεις της Νότιας Ελλάδας, αφού παρουσιάζονται ως ελευθερωτές τους. Νικούν τους Μακεδόνες και συλλαμβάνουν το βασιλιά τους Περσέα το 168π.Χ.  Η Μακεδονία γίνεται ρωμαϊκή επαρχία.
Στη συνέχεια θέλησαν να καταλάβουν και τη Νότια Ελλάδα. Οι πόλεις δεν μπόρεσαν να ενωθούν και έτσι 146 π.Χ. στη μάχη στη Λευκόπετρα οι Ρωμαίοι νικούν την Αχαϊκή  συμπολιτεία και καταστρέφουν την Κόρινθο.
Στο τέλος του 1ου αιώνα όλη η Ελλάδα έγινε ρωμαϊκή επαρχία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: