Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 10 - 5 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 43 – 44 – 45- 46  και τις εργασίες στις σελίδες 47 – 48στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 43
Γραμματική στη σελίδα 45
Ορθογραφία την εργασία  6 στη σελίδα 46(μέχρι χρειάζονται)
Τελειώνουν το γράμμα στο δήμαρχο όσοι δεν το τελείωσαν.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 128 – 129 και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 51 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: ......
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία για το φυτά του Τριποτάμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: