Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ)
ΟΝΟΜΑ: .............................................................. ΗΜΕΡ. ..................................
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Ποια κράτη δημιουργήθηκαν και ποιες ήταν οι πρωτεύουσες τους μετά το θάνατο του Μ. Αλέξανδρου;

ΚΡΑΤΟΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

2. α) Γράψε τρεις επιστήμονες ή καλλιτέχνες των ελληνιστικών χρόνων.
β) Τι ξέρεις για έναν από αυτούς;
α) 1. ................................   2. ..................................... 3. ...............................................
β) .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. Σε ποιες κατηγορίες ήταν χωρισμένοι οι κάτοικοι της Ρώμης;
α) ....................................... β) .................................... γ) ...........................................

4. α) Τι ήταν ο Πύρρος και τι προσπάθησε να κάνει;
 β) Τι ονομάζουμε  «πύρρειος  Νίκη»
α) ................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
β) .................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5. Απαντώ στις ερωτήσεις:
Είχαν μεγάλη εξουσία στη Ρώμη οι δύο .................................................
Είχε  συμβουλευτικό ρόλο στη Ρώμη:  ..................................................
Μεγάλος στρατηγός της Ρώμης: ............................................................
Μεγάλος στρατηγός της Καρχηδόνας: ..................................................
Έτσι ονομάστηκαν οι ενώσεις των πόλεων που είχαν όλες οι πόλεις ίσα δικαιώματα στην Ελλάδα: ...............................................    Οι δυο πιο γνωστές ενώσεις πόλεων στην Ελλάδα: ...............................................            .............................................
Τελευταίος βασιλιάς της Μακεδονίας: ..................................................
Τελευταία μάχη με τους Ρωμαίους στην Ελλάδα: ................................................
Πόλη της Ελλάδας που την κατέστρεψαν οι Ρωμαίοι: ............................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: