Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 9 - 5 - 2016ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 40 – 41 – 42 και τις εργασίες στις σελίδες 45 – 46
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία να κλίνουμε το  ρήμα χρειάζομαι( άσκηση 4 σελίδα 42 και την πρόταση της εργασίας 3 στη σελίδα 41.
Την εργασία 1 στη σελίδα 45 (όπως  συζητήσαμε στο σχολείο ατομικά  ή ομαδικά)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 112 – 113 και τις εργασίες στις σελίδες 14 – 15 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη:
35.542 : 24 =                    19.543 : 17 =              
13.654 : 26 =                     5.695 : 19 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 50 στο Τετράδιο εργασιών και το μάθημα στις σελίδες 127 – 128
ΕΧΟΥΜΕ: Να διαβάσουμε την εργασία 4 στη σελίδα 50 στο Τετράδιο εργασιών.
Τι ς λέξεις  θεωρικά, τριλογία και την 4η  παράγραφο στη σελίδα 127
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία για το φυτά του Τριποτάμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: