Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 18 - 5 - 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 118 -119 και τις εργασίες 1,2,3,6 Λαμπίτσα στις σελίδες 20 - 21 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 4,5 στη σελίδα 21 στο Τετράδιο εργασιών.
Γράφω τα δεκαδικά αναπτύγματα των αριθμών:
236.509 =
768.754 =
32.453 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 88 - 89
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια στη σελίδα 89
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και  τις εργασίες στις σελίδες 119 -120- 121
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 121
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε τα μαθήματα σκάκι

Δεν υπάρχουν σχόλια: