Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

ΤΕΣΤ 7ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………….  ΗΜΕΡ.
1. Κάνω κάθετα τη  διαίρεση και τη δοκιμή της
2.786 : 19 =


2. Ο γεωργός πούλησε 512 κιλά κεράσια προς 2 ευρώ το κιλό. Πόσα ευρώ εισέπραξε; (λύσε το πρόβλημα και γράψε ένα αντίστροφο)
ΛΥΣΗ:                                                                    ΑΠΑΝΤΗΣΗ


ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Η Ελένη αγόρασε 15 τετράδια και πλήρωσε 275 λεπτά. Η Βάσω αγόρασε 12 ίδια τετράδια. Πόσα λεπτά πλήρωσε;
 ΛΥΣΗ:                                                                     ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια: