Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 19 - 5 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 57 - 58 - 59,
Εξηγήσαμε την εργασία 2 στη σελίδα 56 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜ: Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα 57
Ορθογραφία τις λέξεις αναψυκτικό, πληκτρολογώ, αεροδρόμιο και τη σημασία τους στην άσκηση 6 στη σελίδα 59
Γραμματική στη σελίδα 58
Την εργασία 2α,β  στη σελίδα 56 στο Τετράδιο εργασιών.
Να σκεφτούμε μια μηχανή που μας έκανε εντύπωση για να γράψουμε το Σκέφτομαι και γράφω στο σχολείο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4,5,7,8 στις σελίδες 22 -23 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 6 (γράφω όλα τα αποτελέσματα μέσα στα τετραγωνάκια.
Κάνω τις πράξεις:
554.356 : 23 =    647.432 : 71 =            525Χ 195 =
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 122- 123 - 124
ΕΧΟΥΜΕ: Το Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 124

Δεν υπάρχουν σχόλια: