Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 13 - 9 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία: Ποιος είναι ποιος; και την εργασία 1 στη σελίδα 7 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις λέξεις της εργασίας 1 στη σελίδα 7 στο Τετράδιο εργασιών.
Με κάποιες από τις λέξεις της εργασίας 1 στη σελίδα 7 στο Τετράδιο εργασιών γράφω μια μικρή ιστορία. Αν κάποιο παιδί δεν μπορεί να γράψει ιστορία, γράφει 5 προτάσεις με 5 από τις λέξεις της εργασίας 1 στη σελίδα 7 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε μι διαγνωστική εργασία για να δούμε τι θυμόμαστε από την Τρίτη τάξη.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω κάθετα τις πράξεις:
429 + 746 =                                   295 + 1.638 =
1.000 - 197 =                                780 - 659 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 6 - 7 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 6 -7. (Θα διαβάσουμε περισσότερο τα σημεία που υπογραμμίσαμε)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ: ΓΛΩΣΣΑ, ΓΛΩΣΣΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: