Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΙ ΘΥΜΑΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ)
ΟΝΟΜΑ: ............................................................. ΗΜΕΡ. ............................
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Γράφουμε με ψηφία τους αριθμούς:
εφτά χιλιάδες δέκα: .....................            δυο χιλιάδες τριακόσια πέντε .................

2. Γράφουμε τους αριθμούς με γράμματα:

5.302: ........................................................................................................................
4.002: ........................................................................................................................

3. Βάζω τους αριθμούς από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο:
2.456,   900,  3.100,   4.098, 7.908,  29,  9.000, 3.980,   4.097
...........< ............< ............< ............< ............< ............< ............< ............< ............

4. Κάνω την πρόσθεση και όσες δοκιμές της θυμάμαι:
πρόσθεση
δοκιμή
δοκιμή
δοκιμή
3.212+ 1.949
5. Κάνω την αφαίρεση και όσες δοκιμές της θυμάμαι:
αφαίρεση
δοκιμή
δοκιμή
2.230


-          378


6. Κάνω τους πολλαπλασιασμούς:
56
95
Χ 26
Χ    8


7. Κάνω τη διαίρεση κάθετα:
84 : 4

8. Διαβάζω το κλάσμα:
3/4    
      : .........................................................................................................

9. Κάνω τις πράξεις κάθετα. (προσέχω οι υποδιαστολές η μία κάτω από την άλλη)
Α)  1,56 + 0,58                Β) 4 + 2,56                        
Γ) 6  – 2 ,98                    Δ)  6,98   0,258              
Α
Β
Γ
Δ

10. Γράφω τους αριθμούς αρχίζοντας από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο.
1,9  -  3,9 – 0,89 – 3,89 – 7,59 – 4 – 5,2 – 1,5 - 4,09  - 4,095
..........< ..........< ..........< ..........< ..........< ..........< ..........< ..........< ..........< ..........

Δεν υπάρχουν σχόλια: