Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 15 - 9 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2,3,4, και τη μισή 5  στις σελίδες  13 - 14 -15 - 16  και την εργασία 3 στη σελίδα 8 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τις 3 πρώτες παραγράφους στη σελίδα13(ως όλοι)
Ορθογραφία - αντιγραφή  τις λέξεις καλοκαίρι, καλοκαιρινές, φθινόπωρο, φθινοπωρινά, άνοιξη, ανοιξιάτικες και τη 2η  πρόταση της άσκησης 4  στη σελίδα  15 ( Η Σοφία ......)
Στη 2η παράγραφο του μαθήματος υπογραμμίζω τα ρήματα και κυκλώνω τα ουσιαστικά.
Τελειώνω την εργασία 5 στις σελίδες 15 - 16
Μαθαίνω τη γραμματική στη σελίδα 14 
Διορθώνω τα λάθη μου στην ορθογραφία και τα γράφω 3 φορές σωστά.
Αύριο θα έχουμε μαζί μας το τετράδιο του Γραπτού λόγου (Σκεφτομαι και γράφω)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες  6 - 7 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Συμπληρώνω τα σημαιάκια στη σελίδα 7 στο Τετράδιο εργασιών.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 8 - 9 - 10  του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια στη σελίδα10
Την εργασία "Γράφω με ρυθμό" στη σελίδα 10
ΙΣΤΟΡΙΑ: Διαβάσαμε τα παραθέματα, κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 10 και τις εργασίες 1,3 στη σελίδα 5 στο Τετράδιο εργασιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Γλώσσα, Μελέτη, Γλώσσα, Μαθηματικά, Μουσική, Θρησκευτικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: