Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 - 9 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 9 -10 -11 - 12  στο Τετράδιο εργασιών και την εργασία 5 στις σελίδες 15 - 16
ΕΧΟΥΜΕ:Ανάγνωση το υπόλοιπο μάθημα στη σελίδα 13.
Υπογραμμίζω τα ουσιαστικά και κυκλώνω τα ρήματα στην 4η και στην 5η παράγραφο στη σελίδα 13
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Θυμηθήκαμε πώς κάνουμε πολλαπλασιασμό με διψήφιο πολλαπλασιαστή.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω κάθετα τις πράξεις:
395 + 796 =                         1.500 - 854 =
48 Χ 23 =                             52 Χ 19 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 11 - 12
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια στη σελίδα 12

Δεν υπάρχουν σχόλια: