Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 26 -10 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τα μαθήματα και τις εργασίες στις σελίδες 51-52-53 και διαβάσαμε το μάθημα "Ο Τζοβάνι" από το Ανθολόγιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Βρίσκουμε φωτογραφίες - εικόνες από τα αποτελέσματα του πολέμου.(όχι του 1940)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε την διαίρεση και τη δόκιμη στη σελίδα 32, τις εργασίες στις σελίδες 34 -35 και τις εργασίες στη σελίδα 30 και τον Λαμπίτσα στη σελίδα 31 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τελειώνουμε το φυλλάδιο και τον Λαμπίτσα στη σελίδα 33 στο Τετράδιο εργασιών.
Να θυμηθούμε ξανά τις τέσσερις πράξεις και τις δοκιμές τους.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Μιλήσαμε για την αγάπη της μητέρας προς τα παιδί. Μιλήσαμε για την Παναγία, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και τις θεομητορικές γιορτές.
ΕΧΟΥΜΕ: Θα ξέρουμε τους γονείς της Θεοτόκου. Λίγα λόγια για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και τις γιορτές της Θεοτόκου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: