Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 2ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(2Η ΕΝΟΤΗΤΑ)
ΟΝΟΜΑ: .............................................................. ΗΜΕΡ/.................
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Κάνε τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη: (2 βαθμοί)

2.478
Δοκιμή 
10.000
Δοκιμή
48
Δοκιμή
523     :6                                 
Δοκ  
+ 3.678

- 456

Χ 182.  Θέλουμε να φτιάξουμε ένα πολύγωνο με περίμετρο 36 εκ.. Όλες οι πλευρές του θα έχουν το ίδιο μήκος  και είναι περισσότερες από 4. Πόσες  πλευρές μπορεί να έχει και πόσο μήκος θα έχει η κάθε πλευρά; (2 βαθμοί)
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Θα έχει.......... πλευρές με μήκος ............εκ.  (......... Χ........... = ........)
Θα έχει.......... πλευρές με μήκος ............εκ.  (......... Χ........... = ........)
Θα έχει.......... πλευρές με μήκος ............εκ.  (......... Χ........... = ........)
Θα έχει.......... πλευρές με μήκος ............εκ.  (......... Χ........... = ........)
Θα έχει.......... πλευρές με μήκος ............εκ.  (......... Χ........... = ........)
3. Γράφω πέντε  πολλαπλάσια των παρακάτω αριθμών: (1 βαθμός)
6 : .........         ...............          ...............    ............       .................
12 : .........         ...............        ...............    ............       .................
4. Ο Πέτρος  αγόρασε 228  αυτοκόλλητα με 6 λεπτά το ένα. Πόσα λεπτά πλήρωσε; ; (2 βαθμοί)
ΛΥΣΗ: ..................................................                     ΑΠΑΝΤΗΣΗ
.............................................................             .................................................. ............................................................              ..................................................
.............................................................             .................................................. ............................................................              ..................................................
5. Ο Βασίλης έβαλε 228 αυτοκόλλητα σε ένα άλμπουμ. Σε κάθε σελίδα έβαλε 6 αυτοκόλλητα. Πόσες σελίδες  γέμισε; (2 βαθμοί)
ΛΥΣΗ: ..................................................                     ΑΠΑΝΤΗΣΗ
.............................................................             .................................................. ............................................................              ..................................................
.............................................................             .................................................. ............................................................              ..................................................
6. Να υπολογίσετε με το μυαλό σας τα αποτελέσματα:  (1 βαθμός)
23• 100 = ..............              100 • 13 = ...........             305 • 10 = ................
1.200 : 6 = ………..              540 : 60 = ………             720 : 9 = ………..
6.000 : 30 = ……….               5.400 : 90  = ……          1.000 : 100 = ……

Δεν υπάρχουν σχόλια: