Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 14 - 11 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Τελειώσαμε την επανάληψη των γραμματικών φαινομένων του 1ου τεύχους.
ΕΧΟΥΜΕ: Το Σκέφτομαι και γράφω (ιστορία από τις εικόνες)στο φυλλάδιο.
Την επόμενη φορά(Τετάρτη) θα γράψουμε το επαναληπτικό. Θα διαβάσουμε το λεξιλόγιο του τεύχους και το φυλλάδιο με τις επαναληπτικές εργασίες.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Τελειώσαμε την επανάληψη της ενότητας και λύσαμε προβλήματα.
ΕΧΟΥΜΕ: Την επόμενη φορά θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας.Θα διαβάσουμε τις επαναληπτικές εργασίες που κάναμε.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 46 -47 -48
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια -  Με μία φράση στη σελίδα 48

Δεν υπάρχουν σχόλια: