Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 12 - 12 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2 στις σελίδες 35 -36 -37 και την εργασία 1 στη σελίδα 71 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τις 4 πρώτες παραγράφους.
Ορθογραφία την 3η παράγραφο
Τελειώνουμε τις εργασίες 6,7 στο φυλλάδιο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας. Εξηγήσαμε τις εργασίες στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Συμπληρώνω τον πίνακα:


ακέραιος
δεκαδικός
συμμιγής
κλάσμα
38 δεκ.
3,05 μ.
9μ. 7 εκ.

495 λεπτά
4,6 ευρώ
4 ευρώ 2 λεπτά

1509 γραμμ.
1,55 κιλά
1 κιλό 7 γραμμ.


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 29 -30
ΕΧΟΥΜΕ: Τα ονόματα των μαθητών στη σελίδα 30

Την Τετάρτη θα πάμε επίσκεψη στο ΚΠΕ Νάουσας. Όσα παιδιά δεν έφεραν τα χρήματα, να τα φέρουν .

Δεν υπάρχουν σχόλια: