Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 7 - 12 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 28 - 29 - 30, την εργασία  3 στη σελίδα 68 και εξηγήσαμε την εργασία 1 στη σελίδα 67 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τα κείμενα στις σελίδες 31 -32 (τα αγόρια το 1ο κείμενο και τα κορίτσια το 2ο κείμενο)
Τη γραμματική στη σελίδα 29
Την  εργασία 1 στη σελίδα 67 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3 στις σελίδες 52 -53

ΕΧΟΥΜΕ: Γράφουμε το 2ο πρόβλημα της εργασίας 3 στη σελίδα 53
Κάνω κάθετα τις πράξεις:
3ευρώ - 1 ευρώ  9 λεπτά                                  5 ευρώ 88 λεπτά  + 2 ευρώ  59 λεπτά
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Είδαμε πληροφορίες και εικόνες για το Άγιο Όρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: