Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 8 - 12 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 32 - 33 - 34.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση την ίδια.
Ορθογραφία την εργασία 5 στη σελίδα 34
Γραμματική στη σελίδα 33(αυτοπαθείς αντωνυμίες - ασύνδετο σχήμα)
Την εργασία 2 στη σελίδα 69 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 18 - 19 στο Τετράδιο εργασιών, την  εργασία 4 στη σελίδα 53 και επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 3 στο φυλλάδιο.
ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 53.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 2 στη σελίδα 53 το τελευταίο ερώτημα(Γιατί αξίζει να αθλούμαστε)

Δεν υπάρχουν σχόλια: