Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 1 - 2 - 2017

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2,3 στις σελίδες 71 -72- 73 -74- 75. Κάναμε τις εργασίες 1,3,4,5 στις σελίδες 13,14,15 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στις σελίδες 74 -75
Ορθογραφία την εργασία 5 στη σελίδα 73 και αντιγραφή όσοι είχαν λάθος στην ορθογραφία.

Την εργασία 5 στη σελίδα 73
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας. Κάναμε εργασίες στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Συμπληρώνω τον πίνακα με τις μετατροπές των αριθμών.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 100 -101
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια - Με μία φράση στη σελίδα 101

Δεν υπάρχουν σχόλια: