Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 14 - 3 - 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στα σχήματα. Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 88 - 89
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 2,3 στη σελίδα 24 στο Τετράδιο εργασιών. Τις πράξεις της εργασίας 2 τις κάνουμε μόνο  κάθετα στο τετράδιό μας.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε τις επαναληπτικές εργασίες στις σελίδες 41 -42 στο Τετράδιο εργασιών. Είδαμε το 1ο μέρος από το έργο "Ο Μέγας Αλέξανδρος" σε κινούμενα σχέδια.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 3 στη σελίδα 41 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τα μαθήματα στις σελίδες 90 -91 -92- 93 (περιληπτικά)
ΕΧΟΥΜΕ: Ό,τι υπογραμμίσαμε από τα "Αξίζει να διαβάσουμε" στις σελίδες 91 και 93
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία μας

Δεν υπάρχουν σχόλια: