Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

(ΕΜΒΑΔΟΝ – ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ)

ΟΝΟΜΑ: ............................................................... ΗΜΕΡ.  ..............................

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Ο πατέρας του Αλέξανδρου έχει δυο χωράφια, ένα τετράγωνο και ένα ορθογώνιο,  με την ίδια περίμετρο. Το ορθογώνιο έχει μήκος 250 μέτρα και το πλάτος του είναι το διπλάσιο από το μήκος του.

α) Πόση είναι η περίμετρος των σχημάτων;

β) Πόσο είναι το εμβαδόν του ορθογωνίου;

γ) Πόσο είναι η πλευρά του τετραγώνου;

δ) Πόσο είναι το εμβαδόν του τετραγώνου;

ΛΥΣΗ: .............................................................               ΑΠΑΝΤΗΣΗ

...........................................................................  ....................................................

...........................................................................  ....................................................

...........................................................................  ....................................................

...........................................................................  ....................................................

...........................................................................  ....................................................

...........................................................................  ....................................................

...........................................................................  ....................................................

...........................................................................  ....................................................

...........................................................................  ....................................................

...........................................................................  ....................................................

...........................................................................  ....................................................

2. Η γιαγιά χρησιμοποίησε 36 μέτρα σύρμα για να περιφράξει τον κήπο της που είναι τετράγωνος. Η γειτόνισσά της, η κυρία Ελένη, έχει έναν κήπο σε σχήμα ορθογωνίου με μήκος 7 μέτρα και πλάτος 11 μέτρα. Ποιος από τους κήπους έχει:

α) μεγαλύτερη περίμετρο;

β) μεγαλύτερο εμβαδόν;

ΛΥΣΗ: .............................................................               ΑΠΑΝΤΗΣΗ

...........................................................................  ....................................................

...........................................................................  ....................................................

...........................................................................  ....................................................

...........................................................................  ....................................................

...........................................................................  ....................................................

...........................................................................  ....................................................

3. Να υπολογίσεις την περίμετρο και το εμβαδόν του σχήματος;

    
ΛΥΣΗ                                                        ............................................................................

............................................................................

 ............................................................................

.............................................................................
............................................................................
.............................................................................
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: .....................................................
.............................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: