Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 6 - 3 - 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε την εργασία 3 και εξηγήσαμε την εργασία 4 στη σελίδα 87 και τις εργασίες 1,2,3,4,5,6  στις σελίδες 22 -23 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε την εργασία 1 στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 2,4 στο φυλλάδιο, την 4 στη σελίδα 87 και τελειώνουμε την εργασία 6 όπως είπαμε στην τάξη.(δεν σχεδιάζουμε το ορθογώνιο)
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε τα κείμενα:

Ταξιδεύοντας προς τη Γη της Επαγγελίας
Η Έξοδος
Η διάβαση της Ερυθράς θάλασσας
Η πορεία στην έρημο
ΕΧΟΥΜΕ: Να ξέρουμε ποια προβλήματα αντιμετώπισαν οι Ισραηλίτες και πώς τους βήθησε ο Θεός να τα ξεπεράσουν.
ΓΛΩΣΣΑ: Τα ίδια( έγινε γενική πρόβα για την 25η  Μαρτίου)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: