Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 7 - 3 - 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Τελειώσαμε την επανάληψη της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ:Την επόμενη φορά θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας.
Θα πρέπει να διαβάσουμε πολύ καλά τις επαναληπτικές εργασίες που κάναμε και να μπορούμε:
α) Να χαράζουμε την απόσταση από ένα σημείο σε μία ευθεία.
β) Να χαράζουμε ευθείες παράλληλες και κάθετες σε μια άλλη ευθεία.
γ) Να σχεδιάζουμε τετράγωνο, ρόμβο και ορθογώνιο
δ) Να ξέρουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στα παραλληλόγραμμα
ε) Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και την περίμετρο ενός σχήματος
στ) Να λύνουμε προβλήματα με εμβαδόν
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 101-102-103 και την εργασία 2 στη σελίδα 39 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 101 -102 ή τα κύρια σημεία του μαθήματος και την εργασία 1 στη σελίδα στη σελίδα 39 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 57, 88 και στις σελίδες 32 - 33 στο Τετράδιο εργασιών
ΕΧΟΥΜΕ: Την επόμενη Τρίτη θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας. Θα διαβάσουμε μόνο  τις εργασίες που κάναμε σήμερα στις σελίδες 57, 88 και στις σελίδες 32 - 33 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: