Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

ΕΜΒΑΔΟΝ – ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΕΜΒΑΔΟΝ – ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ)
ΟΝΟΜΑ: .............................................................. ΗΜΕΡ. ...............................
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να υπολογίσετε την περίμετρο και το εμβαδόν του σχήματος
ΛΥΣΗ

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

2. Η περίμετρος ενός τετραγώνου είναι  32 εκατοστά.
Α) Πόσο είναι το μήκος της πλευράς του ;
Β) Πόσο είναι το εμβαδόν του;
ΛΥΣΗ
..............................................................................................
..............................................................................................
...........................................................................................
..............................................................................................
3. Ένα ορθογώνιο έχει περίμετρο 36 εκατοστά. Το μήκος του είναι 12 εκατοστά.
Α) Πόσο είναι το πλάτος του;
Β) Πόσο είναι το εμβαδόν του σχήματος;
ΛΥΣΗ
........................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.........................................................................................................................
4.Να υπολογίσετε την περίμετρο και το εμβαδόν του σχήματος:   
 ΛΥΣΗ:...............................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: