Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 6 - 4 - 2017

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 71 - 72 και το ποίημα και τις εργασίες στη σελίδα 81 στο Ανθολόγιο.
ΕΧΟΥΜΕ:Την εργασία 3 στη σελίδα 72 (όποιος θέλει)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες (σύντομα) στις σελίδες 106 -107
Κάναμε τις εργασίες 6,7 στη σελίδα 7 στο Τετράδιο εργασιών.
Μάθαμε να κάνουμε διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1,3 στη σελίδα 8 στο Τετράδιο εργασιών.
Να διαβάσουμε στο φυλλάδιο πώς κάνουμε διαίρεση και να κάνουμε τις δυο διαιρέσεις στην ίδια σελίδα.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 108.
ΕΧΟΥΜΕ: Να ξέρουμε την πυραμίδα της Μεσογειακής διατροφή στη σελίδα 108

Δεν υπάρχουν σχόλια: