Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 - 4 - 2017

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες  στις σελίδες 79- 80 - 81 στο Ανθολόγιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω γραμματική αναγνώριση των λέξεων του μαθήματος:
στλεγνωσαν, δάκρυα, χώριζε, παπά
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 115 - 116 -117 και τις εργασίες στη σελίδα 46 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 115 - 116
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: ....................
Σήμερα έγινε εκκλησιασμός των μαθητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: