Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
(ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΗ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ)
ΟΝΟΜΑ:………………………………………… ΗΜΕΡ. ............................
Μάθαμε να κλίνουμε τα ρήματα που τελειώνουν –άω/ ώ (συζυγία) στον ενεστώτα και τον παρατατικό

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
Εγώ κυλάω
Κυλώ
Κυλούσα
Κύλαγα
Εσύ κυλάς
Κυλάς
Κυλούσες
Κύλαγες
Αυτός κυλάει
Κυλά
Κυλούσε
Κύλαγε
Εμείς κυλάμε
Κυλούμε
Κυλούσαμε
Κυλάγαμε
Εσείς κυλάτε
Κυλάτε
Κυλούσατε
Κυλάγατε
Αυτοί κυλάν(ε)
Κυλούν(ε)
Κυλούσαν
Κύλαγαν

1. Κλίνε το ρήμα φυλάω, -ώ  στον ενεστώτα και τον παρατατικό:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

 
Μάθαμε να κλίνουμε τα αρσενικά ουσιαστικά που τελειώνουν σε –ας (ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα)

Πτώσεις
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΝΟΜ.
ο ψαράς
ο σωλήνας
οι ψαράδες
οι σωλήνες
ΓΕΝ.
του ψαρά
του σωλήνα
των ψαράδων
των σωλήνων
ΑΙΤ.
τον ψαρά
το σωλήνα
τους ψαράδες
τους σωλήνες
ΚΛΗΤ.
ψαρά
σωλήνα
ψαράδες
σωλήνες


2. Συμπληρώνω τις φράσεις με  το ουσιαστικό:
ψαράς)     Οι φωνές   …………………. ακούγονται από μακριά
(αμαξάς)   Η Κέρκυρα έχει πολλούς   ………………………………
(ραγιάς)   Οι Τούρκοι αποκαλούσαν τους σκλαβωμένους Έλληνες ………………...
(καβγάς)  Τα αδέρφια  πολλές φορές στήνουν ομηρικούς ………………
(μπελάς)  Έχω πολλούς  ………………….. στο κεφάλι μου.

3. Βάζω το δεύτερο ουσιαστικό στη γενική του πληθυντικού:
γράψιμο, πίνακας  :……………………………………………………....
καθήκοντα, φύλακας:……………………………………………………
δίχτυα, ψαράς                 .............................................................................
χρήματα, κουμπαράς         ………………………………………………

Μάθαμε πότε χρησιμοποιούμε κόμμα, παρένθεση και διπλή παύλα.
Όταν θέλουμε να δώσουμε κάποια επιπλέον πληροφορία για κάτι, συμπληρώνοντας έτσι την έννοια του, σχολιάζοντας το ή εξηγώντας το, τότε χωρίζουμε την φράση που μας δίνει την πληροφορία από το υπόλοιπο κείμενο με κόμμα, είτε βάζοντας τη φράση σε παρενθέσεις ή σε δυο παύλες.

4. Να Βάλε τα κόμματα, την παρένθεση ή τη διπλή παύλα στις προτάσεις.
 Όλοι οι λαοί Έλληνες, Ιταλοί, Γερμανοί  πρέπει να ζουν αδελφωμένοι.
 Ο Πέτρος  το πιο γρήγορο παιδί κέρδισε τον αγώνα.
 Πήραμε  μαζί μας θέλοντα και μη το Νίκο.

Μάθαμε να βρίσκουμε το κατηγορούμενο μέσα στις προτάσεις.
Κατηγορούμενο είναι η λέξη που φανερώνει πώς το υποκείμενο ενός ρήματος είναι κάτι, ή έχει μια ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό. Το κατηγορούμενο είναι σε ονομαστική πτώση
5.Να σημείωσε (Υ) για το υποκείμενο, (Ρ) για το ρήμα, (Α) για το αντικείμενο και (Κ) για το κατηγορούμενο στις παρακάτω προτάσεις.
Το σπίτι μας είναι διώροφο.                           Ο Γιώργος έφαγε το πρωινό κι έφυγε.
    (….)          (…)     (….)                                    (….)       (…)          (…..)      (….)
Παίζει με τη γατούλα της η  Ελένη.               Ο Διογένης  διορίστηκε   δάσκαλος.
(….)                 (….. )              (….)                   (…….)        (……)          (……)

Μάθαμε τις οικογένειες των λέξεων: οφείλω, ωφελώ, ύδωρ και λέξεις που έχουν σχέση με το νερό

6. Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν και τόνισε τις λέξεις ς :
υπογ….ος, ……φειλω, …….φελω, …..φέλεια, …..φελος.…..δραγ….γειο, ρ….ακια, σ….λ….νας, ……δροφ….ρα, ατμόσφ……ρα, κολ….μπηθρα,     δ…κτ…ο,    ……κεανος, βρ….ση,     παγετ…..νες,   ….δρόγειος,  ……δρευση

Θυμηθήκαμε τις παρομοιώσεις.
7. Συμπλήρωσε τις φράσεις ώστε να σχηματίσεις παρομοιώσεις:
Τρέχει σαν ...................................        Λαμπερός σαν ..........................................
Πονηρός σαν ...................................... Τραγουδάει σαν .......................................
Περήφανος σαν ..............................      Μαλώνουν σαν ........................................

Μάθαμε  κάποιες από τις πιο γνωστές συντομογραφίες και τα πιο γνωστά αρκτικόλεξα.
8. Γράφω τις παρακάτω συντομογραφίες και τα αρκτικόλεξα:
π.χ.= ................................................     σελ.. = .................................................
μ.Χ. = .............................................     δηλ. = ..................................................
μ.  = ..............................................       π.μ. = .................................................
ΟΓΑ: ………………………………………………………………………………….
ΔΕΗ: …………………………………………………………………………………..

Δεν υπάρχουν σχόλια: