Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Όνομα: ……………………………………….      Ημερ. 12 -11 – 2011
(ως κεφ. 11)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Με τα στοιχεία του πίνακα να διατυπώσεις ένα πρόβλημα για το στοιχείο που λείπει κάθε φορά.

Ομάδες που χωρίστηκαν οι μαθητές της  τάξης
Μαθητές που έχει η κάθε ομάδα
Μαθητές που έχει η τάξη
3
7
 ;
;
7
21
3
;
21


1.  ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ΛΥΣΗ: ......................................................................................................................

2.  .................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ΛΥΣΗ:  .........................................................................................................................

3.  .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ΛΥΣΗ:  .........................................................................................................................

2. Συμπληρώνω τον πίνακα:

    
Αριθμός
                                                             Δια 8
Δια 4

Δια 2
Δια 2
Δια 2
2.0001.2002.800880

3. Κάνω τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη:

Πρόσθεση
Δοκιμή
Αφαίρεση
Δοκιμή
Πολλαπλ.
Δοκιμή
2.987

 3.401

42

+ 1.429

- 1.235

Χ 17


Δεν υπάρχουν σχόλια: