Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
(ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ)
1. Μάθαμε τα οριστικά (ο – η –το) και τα αόριστα (ένας – μια –ένα) άρθρα
Βάζω το κατάλληλο οριστικό άρθρο μπροστά από τα ουσιαστικά και τα επίθετα:
…….αίθουσας       ……..μαθητών       ……..τάξεων          ……..δασκάλους
…….δασκάλες       ……. βροχής          …….αυλές(ονομ.)  …….τσάντες (αιτ.)
……..δρόμους       ……..μητέρων       …… ομπρέλας       …….γλυκών
…….περιοχές        ……..αθώων          …….αρχαίων         …….ήρωα
…….ανθρώπους    ……..ημέρας          ……. γραμμής        ……αέρας
....... γάτα (ονομ.)   ......... άνθρωπος     ......... παιδί            ........ γάτα (αιτ)

2. Μάθαμε να κλίνουμε όλα τα ουσιαστικά (αρσενικά – θηλυκά – ουδέτερα, ισοσύλλαβα – ανισοσύλλαβα)
Συμπληρώνω τα ουσιαστικά στη σωστή πτώση και στο σωστό αριθμό.
 (υπάλληλος, θόρυβος, έμπορος, ανθόκηπος, λαχανόκηπος, άνεμος)
Ο προϊστάμενος κάλεσε ........................................ για ενημέρωση.
Κουράζομαι από τους ................................ της πόλης.
Ο καλός καραβοκύρης στους ....................................... φαίνεται.
Η ακρίβεια των προϊόντων οδήγησε τους ........................................ σε καταστροφή.
Ο γεωργός καλλιεργεί τους ................................................
Η άνοιξη στόλισε τους ............................................... με όμορφα άνθη.
 (σφουγγαράς)  Οι …………………………… της Καλύμνου είναι ξακουστοί.
(νοτιάς, βοριάς) Οι άνεμοι το πρωί θα είναι ………………………. και το
                          απόγευμα θα μεταβληθούν σε ………………………………..
(σουγιάς)  Με το ………………….. του χάραξε τον πεσμένο κορμό του  δέντρου.
(ψαράς)     Η φωνή του …………………. ακούγεται: « Φρέσκο Ψάρι».
(αμαξάς)   Η πρόοδος έδιωξε τους γραφικούς ………………………………
ταχύτητα)         Το αυτοκίνητο του πατέρα μου έχει σοβαρή βλάβη στο κιβώτιο 
                             ……………………………
(ταυτότητα)                 Στα σύνορα κάθε χώρας γίνεται έλεγχος διαβατηρίων και ……….
                         ……………………..
( κοινότητα)       Τα δημοτικά σχολεία των μικρών ………………………. κινδυ-
                          νεύουν να κλείσουν.
παράσταση)          Το έργο θα παιχτεί σε δυο ....................................
(κατάσταση)          Το όνομα του δεν ήταν γραμμένο στις ................................
(σημείωση)            Οι ………………….. του ήταν κακογραμμένες,
(βουνό)  Η κορυφή του ………………………. έχει υψόμετρο 1.110 μέτρα.
(πεύκο)  Καθίσαμε κάτω από τον ίσκιο των ………………………
(βιβλίο) Προτιμώ τη συντροφιά ενός καλού …………………………………….
(νοσοκομείο) Το κτίσιμο νέων σύγχρονων …………………………….. βοήθησε 
                    στην καλύτερη καταπολέμηση των ασθενειών.
(βέλος) Βροχή έριχναν οι Πέρσες .............................. τους εναντίον των Ελλήνων.
(βρέφος)    «Τροφές κατάλληλες για τα....................................».
(δάσος)      Κάθε καλοκαίρι ............................... μας καίγονται από τους εμπρηστές.
3. Μάθαμε να ξεχωρίζουμε τα κύρια και τα κοινά ουσιαστικά.
Γράφω στις στήλες που πρέπει τα κύρια και τα κοινά ουσιαστικά. Δεν ξεχνώ να γράψω με κεφαλαίο τα κύρια ονόματα.
(μαθητής, δημήτρης, ελένη, γάτα, μανάβης, νίκος, άλογο, δημητρίου, βόδι, άργος, σύρος, νησί, λίμνη, χριστούγεννα, πατάτα, ιλιάδα)
ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

4. Μάθαμε να ξεχωρίζουμε τα επίθετα και να τα κλίνουμε.
  Συμπληρώνω  με το επίθετο που ταιριάζει:
(σπουδαίος, ωραίος, μοιραίος, γενναίος)
Η νίκη των Ελλήνων στ’ αλβανικά βουνά το 1940 θεωρείται ..................................
Ο ................................ καιρός μας οδήγησε στην ύπαιθρο.
Ο ρωσικός χειμώνας στάθηκε για τους Γερμανούς .....................................
Ο Περικλής ήταν ένας ........................................... πολιτικός της Αθήνας.
Ο Θεμιστοκλής ήταν ένας ........................................ στρατηγός.
Σχηματίζω  τη γενική ενικού και πληθυντικού:
Ονομαστική ενικού
Γενική ενικού
Γενική πληθυντικού
Ο έξυπνος άνθρωπος


Ο πλούσιος έμπορος


Η εύκολη άσκηση


Η καθαρή αίθουσα


Η ευχάριστή είδηση5. Μάθαμε τα παραθετικά των επιθέτων. (ομαλά –ύτερος, -ότερος -ύτατος,
 -ότατος και ανώμαλα)
Γράφω τα παραθετικά των επιθέτων στις παρακάτω προτάσεις:
(θετικός) Η παράσταση αυτή ήταν θεαματική.
(συγκριτικός)   .............................................................................................................
(υπερθετικός)  ..............................................................................................................
(θετικός) Το ποτάμι αυτό είναι βαθύ.
(συγκριτικός)   .............................................................................................................
(υπερθετικός)  ..............................................................................................................

6. Μάθαμε να ξεχωρίζουμε το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ
Συμπληρώνω με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου πολύς ή το επίρρημα πολύ:
Έχω ............................. χαρά που πλησιάζουν οι διακοπές.
Για .............................. μέρες θα κλείσουν τα σχολεία. Θα έχω την ευκαιρία και πάλι να παίξω .............................., να συναντήσω τους φίλους μου, που .................
το θέλω, να καθίσω για .........................ώρα μαζί τους να συζητήσω.
Είναι μια ..................... καλή ευκαιρία να διαβάσω το πολυαγαπημένο μου βιβλίο.
Με ............................... λαχτάρα περιμένω τις διακοπές.
7. Μάθαμε να κλίνουμε τα ρήματα, ενεργητικής και παθητικής φωνής, σε όλους τους χρόνους και τις εγκλίσεις.
 Γράφω δίπλα από κάθε ρήμα σε ποιο χρόνο βρίσκεται:
Είχαμε πάει (…………………………) για διακοπές στην ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα μου. Τώρα κουρασμένοι έχουμε πέσει (……………………………..) όλοι για ύπνο. Ξαφνικά ακούω (……………………………..)ένα παράξενο θόρυβο και πετάγομαι (……………………………..) επάνω.
Μια φωνή μες στη νύχτα μου έκοψε (…………………………..)το αίμα. « θα τον σκοτώσω (……………………………… ) τον αφιλότιμο». Ίσως θα έχω δει (……………………………………….)κανένα κακό όνειρο , σκέφτηκα (………………………..).  Και όμως όχι. Ακόμα θυμάμαι (………………………..) αυτήν την εικόνα. Όρθιο και αγριεμένο τον πατέρα μου και τη φωνή που απειλούσε(…………………………). «Αυτό θα κάνω (……...…………………….) πάντοτε για τους αδιάκριτους και ενοχλητικούς επισκέπτες». Μιλούσε (………………………………..) σε έναν …. ψύλλο.
Γράφω τα ρήματα γράφεις  και σκέφτεσαι στο β΄ ενικό πρόσωπο σε όλους τους χρόνους:
ΧΡΟΝΟΙ
ΡΗΜΑ
ΡΗΜΑ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
γράφεις
σκέφτεσαι
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ


ΑΟΡΙΣΤΟΣ


ΣΤΙΓΜ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ


ΕΞΑΚ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ


ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ


ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ8. Μάθαμε τις μετοχές, ενεργητικής (-ώντας –οντας) και παθητικής (–μένος) φωνής.
Γράφω τις μετοχές που προκύπτουν από τα ρήματα:
ρήμα
Ενεργητική μετοχή
Παθητική μετοχή
φορτώνω
φορτώνοντας
φορτωμένος
σκύβω


χτυπώ


υψώνω


βάφω


γκρεμίζω9. Θυμηθήκαμε πως  χωρίζουμε τις λέξεις σε συλλαβές
Χωρίζω  το κείμενο σε συλλαβές.
Ο Γιάννης κρύφτηκε πίσω από το κόκκινο αυτοκίνητο. Ήταν όμορφο και καινούριο   ..................................................................................................................
..............................................................................................................................
10. Μάθαμε τις παρακάτω αντωνυμίες
Α) προσωπικές (εγώ, εσύ, αυτός)
Β) αυτοπαθείς (ο εαυτός μου, ο εαυτός σου, κλπ)
Γ) ερωτηματικές ( ποιος, πόσος, τι)
Δ) αόριστες (ένας, κανένας, κάποιος, μερικοί, κάμποσος, άλλος, κάτι, τίποτα, ο τάδε, ο δείνα, καθετί)
Ε) οριστικές  (ο ίδιος, μόνος μου)
Στ) αναφορικές ( που, ό,τι, ο οποίος, όποιος, όσος)
Ζ) κτητικές (δικός μου, σου του, κλπ)
Βάζω στα κενά μια αντωνυμία από την παρένθεση: (αυτό, κανείς, πόσα, του, τι, όποιο, ό,τι, τίποτα, εσύ, κάποιος, κανένας, καθένας, όλα, τέτοια, όσα, μερικοί, τον, τον, αυτός, ποιος, μας, τι)
________  είναι _________ που __________ τηλεφωνεί;  _________ ζητά ________ ώρα;
_________ άνθρωποι δεν κάνουν __________    ___________ υπόσχονται.
__________ μην πιστεύει _______   _________ λέει ο  _____________.
_________ να κάνεις ___________ νομίζεις σωστό.
____________ νέα απ’ το πανηγύρι του χωριού;
__________ σπουδαίο.
_________ χρόνια θα περιμένουμε να γίνει __________ το Μετρό.
_________ δεν ___________ ξαναείδε απ’ τον πόλεμο.
_________ είπε πως __________ αιχμαλώτισε ο εχθρός.

11. Μάθαμε τα επιρρήματα (χρονικά, τοπικά, τροπικά κλπ.)
 Υπογραμμίζω  τα επιρρήματα του κειμένου και τα τοποθετώ  στο πίνακα:
Θυμάμαι ακόμα το καλοκαίρι, που πέρασα πέρυσι στο ωραίο νησί του πατέρα μου. Όλα εκεί κάτω ήταν ωραία. Ακριβώς γι’ αυτό δεν μου έκανε καρδιά να φύγω από το νησί για την Αθήνα. Φέτος σκέπτομαι να ταξιδέψω πάλι, εκτός  αν ο πατέρας μου αποφασίσει να μας στείλει αλλού.
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΠΟΣΟΤΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΑ
ΤΡΟΠΙΚΑ

12. Μάθαμε τα επιφωνήματα (α!, μπα!, αχ!, μπράβο, κλπ)
1. Συμπληρώνω τις προτάσεις με τα επιφωνήματα που ταιριάζουν:
(ω -  οχ  -  αλίμονο – μακάρι – μπράβο-  άντε!)
................................. σας παιδιά! Νικήσατε.
................................. προχωρήστε!
............................... άλλο ένα αεροπλάνο έπεσε!
............................... κάτι με δάγκωσε:
............................ να νικήσει ο Θάνος.
....................... Καλωσορίσατε φίλοι μου!

13. Μάθαμε για τους συνδέσμους

Α) ειδικοί (ότι, πως, που)
Β) αιτιολογικοί (επειδή, γιατί, αφού)
Γ) συμπλεκτικοί (και, ούτε, μήτε)
Δ) αντιθετικοί (αλλά, ενώ,μολονότι κά)
Ε) διαχωριστικοί (είτε, ή)
ΣΤ) επεξηγηματικός (δηλαδή)
Ζ) χρονικοί (όταν, ενώ, καθώς κλπ)
Η) υποθετικοί (αν, άμα )


Συμπληρώνω τα κενά με τη λέξη που πρέπει:
(αλλά. ώστε, δηλαδή, μα, γιατί, ώσπου, όμως, χωρίς, καθώς)
Προσπαθούσα να  μη σημαδεύω τα πουλιά, ............... να ρίχνω στον αέρα.
Στην κάτω Ιταλία έγιναν τόσες αποικίες ............... η περιοχή ονομάστηκε Με­γάλη Ελλάδα.
Απ' τα μαντείο οι  Έλληνες ζητούσαν χρησμούς, ............... συμβουλές για σοβα­ρές υποθέσεις.
Ο πατέρας του ήταν γιατρός, ............... πέθανε πολύ νωρίς.
Τον αγαπούσαμε, ............... όλους μας αγαπούσε.
Την αυγή άρχιζαν πάλι την ίδια φασαρία, ............... να σκορπιστούνε στα χωράφια.
Ήθελα να πω κι άλλα, ............... κι αύριο μέρα του θεού είναι.
Βρήκε για τον καθένα κάποιο όνομα προγόνου του, .............. να ζητήσει τη
γνώμη της κυρίας Τάλπα.
Οι θεατές παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα τους αθλητές, …………
έμπαιναν στη τελική ευθεία.

14. Μάθαμε τα πάθη των φωνηέντων (έκθλιψη, αποκοπή, αφαίρεση)
Ξαναγράφω τις φράσεις βάζοντας απόστροφο (’) στη θέση του φωνήεντος, που μπορεί να φύγει και σημείωσε (ΕΚ) για έκθλιψη, (ΑΦ) για την αφαίρεση και (ΑΠ) για την αποκοπή:
Το όνειρο                       .................................................          (........)
Για αυτούς                     .................................................          (........)
Να είναι                         .................................................          (........)
Κάνε το                          .................................................          (........)
Φέρε τους                      .................................................          (........)
15. Θυμηθήκαμε τις παρομοιώσει , τις μεταφορές και τις κυριολεξίες
Βάζω Π μπροστά από τις φράσεις που έχουν παρομοίωση:
 (........)Στο περιγιάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι.
(........)Σαν τα  ‘μαθε όλα, άλλαζε γνώμη.
(........)Κι έπεσαν οι ελπίδες μου σαν του δέντρου τα φύλλα.
(........)Σαν καλά βολεύτηκες στην πρώτη θέση.
Σημειώνω(Κ) για  την κυριολεξία και (Μ)  για τη μεταφορά.  Γ06
(….) Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι.
(….)   Ζάχαρη ή μέλι να βάλω στο τσάι σου;
(….)   Σήμερα μας έπνιξε το νέφος.
(….)   Δώσε τόπο στην οργή.
(….)   Στο χτεσινό ναυάγιο πνίγηκαν τρεις ναυτικοί.
16. Μάθαμε να βρίσκουμε το υποκείμενο, το αντικείμενο και το κατηγορούμενο μιας πρότασης
Σημειώνω (Υ) για το υποκείμενο, (Ρ) για το ρήμα, (Α) για το αντικείμενο και (Κ) για το κατηγορούμενο στις παρακάτω προτάσεις.
Ο Νίκος     είναι     μουσικός.
      (......)         (....)             (.......)
Ο μπαμπάς       έφτιαξε  το αυτοκίνητο.
              (......)               (....)             (.......)
Ο Νίκος     και ο Βασίλης      είναι     φίλοι.
      (......)                    (....)           (.....)          (  ....)
Το μάθημα    έδειξε      η Μαρία.
        (......)           (....)              (.......)

17. Μάθαμε να μετατρέπουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και τον πλάγιο σε ευθύ.
Αλλάζω  ό,τι χρειάζεται, ώστε να μετατρέψω τον ευθύ λόγο σε πλάγιο :
ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ο δάσκαλος ρώτησε:

- Ποιος έσπασε το τζάμι;

- Ο Γιάννης,  απάντησε ο Πέτρος.

4. αλλάζω  ό,τι χρειάζεται, ώστε να μετατρέψω τον πλάγιο λόγο σε ευθύ :
ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ     
ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ
Ο Γιώργος ρώτησε αν θέλουν να παίξουν μπάλα τα παιδιά και τα παιδιά απάντησαν ότι θέλουν.


18. Μάθαμε να χρησιμοποιούμε τα σημεία στίξης( ερωτηματικό, τελεία, κόμμα, αποσιωπητικά, παύλα, διπλή παύλα, παρενθέσεις, θαυμαστικό κλπ)
 Βάζω παύλα, ερωτηματικό και τελεία όπου χρειάζεται:

Τι ώρα είναι
Είναι οχτώ
Πού πας
Πάω σχολείο
Σε ποια τάξη


19. Θυμηθήκαμε πότε χρειάζεται το τελικό (ν) στις λέξεις τον, την, μην, κλπ.
Βάζω το σωστό άρθρο μπροστά από τις λέξεις (προσέχω το τελικό (ν) ..........άνθρωπο          ..........μπακάλη     ...........δρόμο        ..........έμπορο
.......... φίλο           ...........δάσκαλο    ..........δήμαρχο        ..........Βουλή    ...........λέβητα          ..........λαμπάδα     ..........κυρία                   ..........γάιδαρο.
.........ζητιάνο        ............κύριο        ......... δασκάλα     ............άντρα
.........δήμο            ..........         λάμπα         ...........στολή        ..........Αλεξία                 
.........ανταρσία     .........αχλαδιά       ..........μηλιά          ...........κερασιά    
20. Μάθαμε τις συντομογραφίες ( π.Χ, δηλ. π.χ)  και τα αρκτικόλεξα (ΟΤΕ)
Γράψε συντομογραφίες:

ΛΕΞΗ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΛΕΞΗ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Δεσποινίδα

Πριν το μεσημέρι

Κύριος

Σελίδα

Δηλαδή

Χιλιάδες

Κιλά

Τετραγωνικά μέτρα21. Μάθαμε να χρησιμοποιούμε σωστά τα που, πού, πώς, πως ότι και ό,τι
Τονίζω  ό,τι πρέπει:
Που πήγαινες χθες που σε συνάντησα.
Αυτό που σου είπα.
Εκεί που είσαι ήμουνα κι εδώ που είμαι θα ‘ρθεις.
Που και που επισκέπτεσαι τους γονείς σου.
Δε μας είπες πως πέρασες ούτε που πήγες.
Την περιμένει πως και πως.
Συμπληρώνω με ότι ή ό,τι:
• « ............ έχεις μέσα σου παιδιάτικο σαν θησαυρό να το φυλάξεις.»
• ........... μου ζητήσεις θα σ' το δώσω· αρκεί να με πείσεις ........... έχεις δίκιο.
• Η γριούλα είχε απλώσει στον πάγκο ........... φύεται στις ράχες του Ταΰγετου: ρίγα­νη, φασκόμηλο, μάραθο και φρεσκοκομμένο δυόσμο.
• Στη δήλωση που κάνατε αναφέρετε ........... δεν έχετε κανένα εισόδημα.

22. Θυμηθήκαμε τις αντίθετες και τις συνώνυμες λέξεις
Γράφω τα αντίθετα των λέξεων:
δίκαιος ……………………………….   ήσυχος …………………………………
ειρήνη ………………………………..   ανατολή …………………………………
χτίζω…………………………………     άτυχος …………………………………...
προσεχτικός ……………………….       προχωρώ ………………………………..
εργατικός ……………………………    αγαπώ …………………………………
ελευθερία……………………………     ζεσταίνω ………………………………...
Να βάλετε Σ για τα συνώνυμα και Α για τα αντίθετα.
Χαμηλός – κοντός           (….)                    σανδάλι - πέδιλο               (.…)
Κάθισμα - καρέκλα          (….)                    άντρας - γυναίκα               (….)
Αρρώστια – υγεία            (….)                    κινητό - ακίνητο                (….)

23. Μάθαμε να δημιουργούμε λέξεις από άλλες λέξεις (παραγωγή)
Γράφω τα  ρήματα που προκύπτουν από τα ουσιαστικά:

Ουσιαστικό
Ρήμα
Ουσιαστικό
Ρήμα
Βίδα

Απλώστρα

Καρφί

Σίδερο

κουμπί

Κλειδί24. Μάθαμε να μετατρέπουμε ρηματικές φράσεις σε ονοματικές και αντίστροφα
Μετατρέπω τις ρηματικές σε ονοματικές φράσεις.

ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
Καταστρέφεται το περιβάλλον.

Οι πολίτες ανησυχούν.

Το κλίμα αλλάζει.


Μετατρέπω τις ονοματικές φράσεις σε ρηματικές.

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
Η ρύπανση της θάλασσας.

Η αύξηση της θερμοκρασίας.25. Μάθαμε να ξεχωρίζουμε τις απλές από τις σύνθετες προτάσεις.
Βάζω (Α) για τις απλές προτάσεις και (Σ) για τις σύνθετες.
(......) Ο δασάρχης προσέχει το δάσος.
(......) Ο Γιάννης και ο Πέτρος είναι αδέρφια.
(......) Η μέρα ήταν ζεστή.
(......)  Η Ιωάννα πήγε στο Βόλο και στο Πήλιο.

Βάλε τις προτάσεις στον πληθυντικό: (ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ)
ΕΝΙΚΟΣ                                               ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
Δες την εικόνα.                                    Δείτε την εικόνα.
Κατέβα από δω!                                   .....................................................................
Τρέχα στο φαρμακείο!                          .....................................................................
Πήγαινε στο περίπτερο!                        ....................................................................
Βρες μια λύση!                                     ....................................................................

ΑΚΟΜΑ ΜΑΘΑΜΕ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
*                Να περιγράφουμε γεγονότα που ζήσαμε.
*                Να περιγράφουμε κτίρια, τοπία, μηχανήματα, παιχνίδια.
*                Να λέμε την άποψη μας και να τη στηρίζουμε με επιχειρήματα.
*                Να παίρνουμε συνεντεύξεις.
*                Να δίνουμε οδηγίες χρησιμοποιώντας τις σωστές εγκλίσεις.
*                Να γράφουμε άρθρα για τη σχολική εφημερίδα.
*                Να δημιουργούμε αφίσες.
*                Να γράφουμε μια αίτηση.
*                Να γράφουμε επιστολές.
*                Να χωρίζουμε σε παραγράφους ένα κείμενο και να δίνουμε τίτλο στις παραγράφους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: