Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 - 10 - 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 34 - 35 του βιβλίου και τις εργασίες στις σελίδες 30-31 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε πολλαπλασιασμούς στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις κάθετα: 
200 - 146 =                         95 + 18 =                             47 + 56  = 
700 - 185 =                        46 + 18 = 

         12          16              32               14            17
      Χ   8       Χ   5            Χ  4              Χ 6         Χ   6 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 26, 27 , 28 
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια στη σελίδα 28 
Την εργασία στη σελίδα 27  Κατασκευάζω κολάζ.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 33,34,35 
ΕΧΟΥΜΕ: Το Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 35
Την εργασία 3β στη σελίδα 11 στο Τετράδιο εργασιών.
Φέρνουμε εικόνες από τόπους πεδινούς, ορεινούς και παραθαλάσσιους.
Αρχίσαμε επανάληψη στη 2η ενότητα της Γλώσσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: