Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-11-2012

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ: Την ίδια ανάγνωση και το φυλλάδιο με τις καταλήξεις.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 52-53 του βιβλίου και τις εργασίες 2,3 στο Τετράδιο εργασιών στις σελίδες 20-21και επαναληπτικές ασκήσεις στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1,( 46:9,    32 :6,  44:8,     54:7 ,   64: 9.  31 : 8) και 4 στις σελίδες 20-21 στο Τετράδιο εργασιών.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 43-44 και τις εργασίες στη σελίδα 17 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την 1η παράγραφο στη σελίδα 43 και τα κατορθώματα στη σελίδα 44
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 49-50
ΕΧΟΥΜΕ Το "Αξίζει να διαβάσουμε" και την εργασία 1 (α,και β) στη σελίδα 16 στο Τετράδιο εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: