Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 31 - 1 - 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 84 - 85, τις εργασίες 1,2,4,5 στις σελίδες 22 - 23 στο Τετράδιο εργασιών και επαναληπτικές εργασίες στον πίνακα (από το φυλλάδιο).
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 3 στη σελίδα 22 στο Τετράδιο εργασιών,  την εργασία 1δ  και από τη 2η άσκηση  τους πολλαπλασιασμούς που δεν κάναμε.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Διαβάσαμε τις εργασίες των παιδιών ( πληροφορίες για τον άγιο τους)
ΕΧΟΥΜΕ: Το ίδιο μάθημα.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 74 - 75 - 76. Διαβάσαμε τις πληροφορίες για τα ζώα που έφεραν τα παιδιά.
ΕΧΟΥΜΕ: Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 76 και τι είναι πανίδα; (λόγια κουκουβάγιας στη σελίδα 74 )
Γράφουμε λίγες πληροφορίες για το ζώο που επιλέξαμε (Τι τρώνε; - Πού ζούνε; - Ποιους εχθρούς έχει; - Πώς προστατεύεται από τους εχθρούς; - Αναπαραγωγή )
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συζητήσαμε και καταγράψαμε τι πρέπει να κάνουμε σαν επιβάτες σε ένα όχημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: