Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 - 3 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 23-24 -25 στο Ανθολόγιο.
Κάναμε τις επαναληπτικές εργασίες 2,3 στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία την ίδια.
Ανάγνωση τη σελίδα 23 στο Ανθολόγιο.
Κάνω χρονική αντικατάσταση των ρημάτων σκεπάζω, πνίγω.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2 στις σελίδες 106 -107 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2,3 στις σελίδες 42-43 στο Τετράδιο εργασιών. Λύσαμε το πρώτο πρόβλημα από το φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Τη εργασία 2 στη σελίδα 108 του βιβλίου και τις εργασίες 1,και 4 στις σελίδες 44 -45 στο Τετράδιο εργασιών.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 94-95 του βιβλίου και την εργασία 1 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 94 και την εργασία 2 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 96-97 και την εργασία 3 στο Τετράδιο εργασιών στη σελιδα 37
ΕΧΟΥΜΕ: Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 97 του βιβλίου.
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΗ: Αρχίσαμε την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου   της Οδύσσειας.
ΕΧΟΥΜΕ: Να χρωματίσουμε την εργασία 4 στη σελίδα 7 και την εργασία 8 στη σελίδα 10 (για τη Δευτέρα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: